Appcom Logo

Teknologiayhteistyö

Asiakkaille jotka tarvitsevat omaan liiketoimintaansa liittyvää uutta tuotetta tai komponenttia, mutta eivät halua kehittää ja valmistaa sitä itse.

Appcomin vahvat osaamisalueet, joita asiakas voi hyödyntää nopeasti omassa tuotteessaan:

  • Ethernet ja internet verkkoon kytkettävät laitteet ja hajautetut järjestelmät
  • Web teknologian integrointi tuotteen osaksi
  • Lyhyen kantaman radioliikennettä hyödyntävät järjestelmät
  • Elektroniikan valmistuksen ja komponenttien kustannustietous sekä hankintaosaaminen
  • Projektien dokumentointi ja toteutus ISO9001 mukaisesti

Appcom haluaa toimia yhteistyössä asiakkaan kanssa ja kehittää asiakkaan tarpeiden mukaisia komponentteja tai järjestelmiä ja huolehtia toimituksista, sekä tuotteen teknisestä tuesta, kun kehitys on saatettu päätökseen.

© Appcom Oy 2009